TRX

CENNÍK

Total Body – Resistane – eXercise

Využitím jedného náčinia a vlastnej váhy precvičíte celé svoje telo. TRX prináša maximálne výsledky a pomáha vybudovať pevnú a zdravú postavu. Zlepšuje kondíciu, rovnováhu, mobilitu chrbtice, svalovú silu, stabilitu, flexibilitu, hybnosť kĺbov a výkon. Svalová hmota narastá rovnomerne, čo znižuje riziko zranení a zvyšuje našu výkonnosť.

Cvičenie je vhodné pre každého

Záťaž upravíme nastavením polohy tela pri každom cviku. Zapájame svoje jadro, tzv. CORE. CORE tvoria tieto svaly: bránica, hlboké svaly pozdĺž chrbtice, priečny brušný sval… Tieto svaly zaisťujú chod vzpriameného tela a účinný a bezpečný chod končatín. Posilňovaním týchto svalov chránime chrbticu aj vnútorné orgány.

Skupinové cvičenie /45 min./

TRX 1 vstup 5 €
TRX 10 vstupov 45 €
TRX 1 vstup členka 4 €
TRX 10 vstupov členka 35 €